Workshop Focus op talenten (voor medewerkers)

Wetenschappelijk onderzoek leert dat als een organisatieklimaat gericht is op het (h)erkennen van sterke punten van medewerkers om die vervolgens te koesteren en verder te ontwikkelen dat leidt tot:

 • hogere prestaties
 • meer ontwikkeling
 • minder ziekteverzuim
 • meer betrokkenheid (employee engagement)
 • betere samenwerking en prestaties
 • minder verloop
 • hogere klanttevredenheid
 • meer innovatief gedrag

 

Hoe nu medewerkers, met de gesprekkencyclus van uw organisatie, in hun kracht te zetten? Hoogste tijd voor Bucketlist Beoordelen!

Doe waar je goed in bent en wordt daar nog beter in. Do what you love, love what you do.

De workshop geeft deelnemers antwoord op de volgende vragen:

 • wat zijn mijn sterke punten?
 • hoe kan de organisatie nog meer gebruik maken van mijn talenten?
 • van welke werkzaamheden rollen krijg ik een energie boost en wat zijn mijn energielekken?
 • welke talenten zien collega’s in mij?
 • hoe kan ik de sterke punten in mijn functioneren binnen of buiten mijn functie inzetten?

 

Met de antwoorden op deze vragen kunnen deelnemers in echte gesprekken met hun leidinggevende, nog meer in hun kracht worden gezet. Een win voor de medewerkers, maar zeker ook voor de organisatie.

Voorafgaand aan de workshop

Via internet vullen de deelnemers een Octogrammeting in. Het Octogram geeft inzicht in persoonlijke gedrag- en werkstijlen (soft skills). Met het in kaart brengen van werkstijlen kan worden gekeken wat voor werkzaamheden het beste bij iemand passen en kan een goede start worden gemaakt voor de ontwikkeling van individuen en teams. Met de uitkomsten gaan zij aan de slag in met het Werkboek Octogram.

Gedurende de workshop

De workshop is een echte workshop waarin deelnemers met opdrachten, interviews en momenten van zelfreflectie op zoek gaan naar antwoorden op de volgende vragen:

Gedurende de workshop

 • wat zijn mijn voorkeurs rollen en -werkstijlen?
 • wat zijn mijn harde- en zachte skills en welke wil ik de komende jaren inzetten en verder ontwikkelen?
 • van welke activiteiten krijg ik energie en waar zitten mijn energielekken?
 • over welke kwaliteiten beschik ik en welke zien anderen in mij?


Na de workshop

Om de persoonlijke- en professionele ontwikkeling blijvend onder de aandacht te houden, ontvangen deelnemers tot zes maanden na de workshop iedere maand een blog, filmpje, test en of een opdracht. Aan het einde van de dag worden er afspraken gemaakt over buddycoaching, een methodiek om blijvend van en met elkaar te leren.

Talentmeter

 • korte kennismaking en uitwisseling leerwensen en verwachtingen
 • wat is talent? (will en skills)
 • wat zijn mijn voorkeursrol(len) en voorkeurswerkstijlen?
 • welke competenties horen bij de rollen? Welke herken ik bij mijzelf?
 • interactieve oefening: bij welke rollen, werkstijlen en competenties ‘sta’ jij in mijn kracht?
 • groepsprofielen octogram: waar mijn collega’s in het octogram?

Gezamenlijke en persoonlijke kracht

 • golden circle: waar doe ik het allemaal voor?
 • hoe vertaal ik mijn kracht (sterkten) in het werk? (taken,verantwoordelijkheden)
 • oefening energiebeker (in tweetallen)
Zelfkennis

 • hoe sterk is het beeld van mijzelf en dat van anderen? (kwaliteitenspel in groepen)
 • conclusies van de eigen kracht en uitdaging/ ontwikkeling in de ontwikkel-spiegel
 • wat is mijn antwoord op de vraag: ‘hoe kan ik de sterke punten in mijn functioneren binnen of buiten mijn functie inzetten?’
 • zelfsturing: hoe maak ik wat ik kan en wil bespreekbaar? (oefening proefgesprekjes)

Afronding

 • conclusies delen met elkaar
 • borging: maken van vervolgafspraken (bijvoorbeeld buddycoaching)
 • evaluatie en afsluiting van de workshop.
De datum/data voor de workshop zijn terug te lezen in de maatwerkofferte. Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over Het Nieuwe Beoordelen, focus op talent en loopbaancoaching.