Selectiegesprekken (ook incompany)

Selecteren op lerend vermogen

Als een organisatie in staat is om het beste personeel te selecteren, is dat van positieve invloed op de kwaliteit van haar producten en diensten en (dus) op de klanttevredenheid. Tien procent beter personeel heeft vaak een navenant effect op het bedrijfsresultaat. Een betere selectie aan de poort vermindert ook het ongewenste verloop en is vanuit dat perspectief ook renderend. Hoe nu die sollicitant te kiezen die het verschil gaat maken en beschikt over het vermogen op om te leren? Deze training staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Na de training:

 • ben jij als selecteur nog meer bewust van de noodzaak van een grondige voorbereiding en weet hoe u hier vorm en inhoud aan kan geven
 • kun jij ervaringsgericht interviewen volgens de STARR-methodiek
 • voer je op een gestructureerde wijze een selectiegesprek
 • ben jij in staat door het stellen van de juiste vragen stellen en door goed te luisteren achterhalen wat de sollicitant ‘weet’, ‘kan’ en ‘beweegt’
 • kun jij als selecteren uitspraken doen over het lerend vermogen van de sollicitant
 • ben jij je bewust van fouten (halo effect, projectie, et cetera) die je voor, tijdens en na een selectiegesprek kunt maken

Doelgroep
HR-professionals en leidinggevenden die frequent selectiegesprekken (gaan) voeren.

Voorafgaande aan de training

De deelnemers bekijken een instructiefilm uit de VdB Blended Learning Academie en e-mailen hun leerwensen aan de trainer. Ook bereiden zij zich aan de hand van een advertentietekst, functiebeschrijving en/of competentieprofiel  van de vacature voor op een selectiegesprek dat zij binnenkort gaan voeren.

Gedurende de training

Duur : 1 dag. De training start om 12.45 uur met   een gezamenlijke lunch. De daadwerkelijke training begint om 13.30 uur en eindigt om 20.00 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen Het GROTE gesprekkenboek


Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag  kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • kennismaking en inventarisatie van de leerwensen
 • hoe bereid ik mij voor op een selectiegesprek? (‘wat zijn eisen en wat zijn wensen?’)
 • hoe achterhaal ik wat sollicitanten kennen, kunnen en zijn? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • wat is het idee achter ervaringsgericht interviewen volgens de STARR-methodiek? (video)
 • hoe voer ik op een gestructureerde wijze een selectiegesprek?
 • wat zijn veel gemaakte selectiefouten?
 • oefenen, oefenen en nog eens oefenen (praktijkcases van de deelnemers)
 • evaluatie
De training vindt plaats op:

 • 23 mei
 • 11 juni

De investering voor deze training bedraagt euro 600,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten en Het GROTE gesprekkenboek.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over werving en selectie.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bedrijf (verplicht)

Datum (verplicht)