Gespreksvaardigheden voor de HR-professional

Of het nu een slecht nieuws gesprek, een selectiegesprek of een coach gesprek is, het gestructureerd en helder voeren van welk gesprek dan ook, kan lastig zijn. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met boosheid of verdriet in het gesprek of met tegenwerpingen van uw gesprekspartner?

Wat te doen als de boodschap niet aankomt of zelfs van tafel wordt geveegd. De theorie is je misschien bekend, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Naast één op één gesprekken zijn presentaties geëigende manieren om een boodschap over te brengen of je invloed aan te wenden. Spannend? Ja zeker, maar presenteren kunt je leren!

In deze training komen de volgende gesprekken aan bod:

 • selectiegesprek
 • onderhandelingsgesprek
 • adviesgesprek
 • feedbackgesprek
 • functionerings- en POP gesprek
 • beoordelingsgesprek
 • correctiegesprek
 • slechtnieuwsgesprek
 • presentatietechnieken

Na deze training:

 • kun je op een professionele wijze bovenstaande gesprekken voorbereiden en voeren
 • ben jij in staat effectief te reageren op reacties
 • kun jij lijnmanagers adviseren over een goede gespreksaanpak

 

Doelgroep
HR-professionals die verschillende gesprekken met verschillende partijen voeren en voor wie het houden van presentaties onderdeel is van hun werk. Zij zijn ervaren in het voeren van beoordelings- advies- en onderhandelingsgesprekken, maar willen hun kennis opfrissen, zich op de hoogte stellen van de laatste gesprekstechnieken en ervaringen delen met collega’s. In deze training gaat het dus niet zo zeer om de theorie maar om de toepassing ervan, de persoonlijke communicatiestijl en het omgaan met (moeilijke) reacties.

 • Dag 1: HET SELECTIE- EN COACHGESPREK (‘gesprekken die u zelfstandig voert’)Selectiegesprek
  Hoe kies je voor de juiste persoon op de juiste plek? In deze module leer je door het stellen van de juiste vragen, te luisteren en door het gedragsgericht interviewen volgens de STARR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie) methode, de voorspellende waarde van het selectiegesprek te vergroten.Na deze module:

  • weet jij je professioneel voor te bereiden op een selectiegesprek
  • ben jij in staat ervaringsgericht te interviewen met behulp van de STARR-methodiek
  • kun jij een selectiegesprek op een gestructureerde wijze voeren
  • weet je door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren te achterhalen of de sollicitant geschikt is voor de vacante functie
  • ben jij je bewust van fouten die u voor, tijdens en na een selectiegesprek kan maken

  Coachgesprek
  Het komt vaak voor dat een leidinggevende bij een HR-professional komt met vragen als:

  • ‘ik heb volgende week een beoordelingsgesprek en ik weet nu al dat er emotie in het gesprek komt’. Hoe ga ik daar mee om?
  • ‘mijn medewerker is al voor de derde keer dit jaar op maandag ziek. Ik vind dat vreemd, maar hoe kaart ik zo iets aan?

  De HR-professionals in zijn rol als coach zal nooit de gesprekken van zijn leidinggevenden overnemen. Wel kan hij zijn gesprekspartner coachen hoe bepaalde gesprekken te voeren en of zaken op- en aan te pakken.

  Na deze module

  • weet jij het verschil tussen instrueren en coachen
  • ben jij in staat om de gecoachte verantwoordelijk te laten voor de eigen ontwikkeling
  • kun jij coachen met de GROW methodiek (Goal, Reality, Options en What)
  • heb jij zicht op de leer- en werkstijlen van medewerkers (Kolb)

  Dag 2: De ESCALATIE-LADDER EN PROFESSIONEEL PRESENTEREN

  (‘gesprekken’ voor een grote groep’)

  De escalatieladder: van een feedback- tot een slechtnieuwsgesprek

  Leuk is vaak anders, maar het hoort er bij. Een medewerkers vertellen dat hij boventallig is. Of tegen een medewerker vertellen dat hij geen opleiding kan volgen. Hoe bereid jij je voor op een slechtnieuwsgesprek, hoe ga je om met emoties en wat is jouw rol in deze gesprekken?

  Na deze module

  • weet je hoe je Duidelijk, Open en Eerlijk feedback kunt geven, dan wel de leidinggevende hierin kan begeleiden
  • ken jij je rol in verzuim-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • weet jij hoe je een slechtnieuwsgesprek kunt opbouwen en hoe je effectief om kunt gaan met emoties
  • ken jij de verwerkingsfasen die de ontvanger van slechtnieuws doorloopt
  • weet je de valkuilen van slechtnieuws
  • heb jij zicht op belemmerende overtuigingen om duidelijk te zijn in gesprekken (Rationele Emotieve Training)

  Professioneel presenteren
  Hoe geef je op een overtuigende wijze een presentatie? In deze module houd jij een presentatie over een onderwerp uit Het GROTE gesprekkenboek. De theorie van presenteren leest je voorafgaand aan de training (effect van taal- en stemgebruik, non verbale communicatie, maken van rapport, et cetera) en wordt vervlochten in de nabespreking. Jouw presentatie wordt opgenomen en de opname krijg je mee naar huis.

  Na deze module:

  • kun je op een praktische wijze (‘Wat is mijn doel? Wie zijn mijn toehoorders?’) een presentatie voorbereiden
  • weet je hoe je een presentatie kunt opbouwen
  • kun je effectief omgaan met kritische vragen en tegenwerpingen
  • kun je op een ontspannen wijze jouw presentatie houden waarbij de verwachtingen van toehoorders worden ingelost.

  Oefenen
  In dit blok oefent je in het geven van een presentatie. Je bereidt een presentatie voor en krijgt feedback op inhoud en opbouw van de presentatie en op de wijze waarop je de presentatie verzorgt.

  Dag 3: ADVIESGESPREK EN ONDERHANDELINGSGESPREK

  (‘gesprekken die u samen met lijnmanagers en externen voert’)

  Adviesgesprek
  In HR-land zijn een aantal ontwikkelingen gaande die onomkeerbaar zijn. Zo worden allerlei administratieve taken geoutsourced dan wel geautomatiseerd en zijn lijnmanagers in het kader van integraal management verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Meer en meer verschuift de rol van HR naar die van business- en sparringpartner van de lijn. Van HR-professionals wordt een meer zakelijke en resultaatgerichte aanpak verwacht en dat zij een (voor)trekkersrol gaan vervullen in veranderings- en adviestrajecten. Maar hoe geef je een advies waarvan de opdrachtgever zegt: ’top!’

  Na deze module:

  • heb jij geoefend met de verschillende stappen van het adviesgesprek
  • kun je de communicatieve vaardigheden effectief toepassen
  • weet je hoe je een vertrouwensrelatie met de (interne) klant kunt opbouwen
  • ben jij je bewust van de effecten van het eigen gedrag binnen het adviesgesprek
  • kun je de verschillende rollen van een adviseur effectief inzetten

  Onderhandelingsgesprek
  Arbeidsverhoudingen veranderen. Waar vroeger medewerkers in dienst werden genomen, zie je nu steeds vaker tijdelijke arbeidsverhoudingen ontstaan met zzp’ers. Ook vinden onderhandelingen plaats over diensten van van Arbodiensten, cateringbedrijven en ICT-leveranciers. Naast het voeren van selectiegesprekken is het minstens zo belangrijk dat diensten op juiste wijze worden ingekocht. Hoe voer je een onderhandelingsgesprek en onderhandel je op het scherpst van de snede?

  Na deze module:

  • weet je hoe jij je op een inkoopgesprek kunt voorbereiden
  • kun jij wederzijds een goede verstandhouding opbouwen
  • ben jij in staat het verschil tussen standpunten en belangen te achterhalen
  • heb jij vaardigheid opgedaan in het voeren van prijsonderhandelingen (oefenen)
De datum of data voor de training en de hoogte van de investering zijn terug te lezen in de maatwerkofferte.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over selectie-, advies-, coach, correctie-, verzuimgesprekken, et cetera.

  Uw naam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Offerte voor (verplicht)