Versterk jouw leiderschap met een pits stop!

Meer (team)resultaat met minder inspanning

Wil jij in één dag:
• werken aan de versterking van jezelf en jouw team?
• inzichten en tools aangereikt krijgen om de eigen sterke punten en die van jouw medewerkers in te zetten waardoor het werkplezier en de prestaties stijgen?
• nog beter de ambitie en kracht van jezelf en jouw medewerkers vrijmaken?
• in tijden van tegenslag en tegenstellingen kalm, creatief en verbindend blijven?
• in de druk van alle dag de tijd nemen voor rust naast actie om te doen wat echt belangrijk is?

In deze pitstop van één dag wordt op een interactieve wijze gebruik gemaakt van ieders expertise, aangevuld met erkende methodieken en modellen. Een dag waarin we samen werken aan een persoonlijk, positief en actief leerklimaat en elkaar uitdagen tot kleine actiestappen die vanaf morgen het verschil maken. Een dag waarin deelnemers krachtige vragen leren stellen en vaardig leren inspelen op de actuele interactieprocessen.

Jacco van de Berg en Joost Crasborn zijn auteurs van verschillende boeken en hebben hun sporen verdiend als het gaat om het versterken van ontwikkelingsprocessen. Zij zijn ervaringsdeskundig in het coachen van individuen, teams en het integreren van ontwikkelingsmethodieken en modellen. Tijdens deze PITS-STOP-dag zetten zij hun eigen expertise in en nodigen voortdurend de deelnemers uit om vooral de eigen en elkaars expertise te gebruiken.

Na de training:

 • kun jij stevigerwerken vanuit jouw stijl en kracht als leidinggevende
 • kun jij jouw team coachen tot teamprestaties en teamsamenwerking
 • ben jij in staat in de waan van de dag afstand te nemen en te doen wat jij moet doen
 • Met een scherper zicht op ambities en krachten kom je tot acties die, hoe klein ook, vanaf morgen werken. Acties die maken dat jij en jouw team meer bereiken met minder doen of meer doen met meer energie.

De pitstop bestaat een training van één dag en een oogstevaluatie-sessie van één dagdeel.

Vooraf
Vooraf ontvangen deelnemers een lijst met zelfreflectievragen. De antwoorden op deze vragen geeft hen richting en ondersteunt bij het oppakken van hun eigen ontwikkeling en die van hun team.

Gedurende
Vanaf de eerste minuut gaan deelnemers met actiegerichte modellen op een praktische wijze aan de slag. In reflectiemomenten wordt concreet de leerwinst (inzichten en acties) geïnventariseerd en de eigen visie onder je handelen verstevigd. Deze aanpak resulteert in een batterij aan kleine doeltreffende resultaatgerichte acties die in een persoonlijk logboek concreet worden beschreven.

Om de eigen ontwikkeling en die van het team vast te houden, bespreken de deelnemers in contactmomenten na de eerste sessie elkaars leerproces en leren zij van met elkaar. Na drie maanden is er een telefonisch gesprek met Joost Crasborn of Jacco van de Berg waarin zij de individuele ontwikkeling van iedere deelnemer en die van hun team vaststellen en onderzoeken hoe deze ontwikkeling kan worden vastgehouden.

In de oogst-evaluatie-sessie wordt op een systematisch met elkaar teruggekeken op door ieder doorgemaakte ontwikkelingen. De redenen van successen en missers worden onderzocht en acties bepaald die de eigen en team ontwikkeling vasthouden. Ook worden tips gedeeld over hoe de eigen ontwikkeling en die van het team potentieelgericht te evalueren.

Na
In overleg kan na de oogstevaluatie-sessie vastgesteld worden in hoeverre vervolgstappen zinvol zijn om de eigen ontwikkeling vast te houden, denk aan:
• individuele coaching
• begeleide intervisie
• vervolg training
• coaching on the job

 • hoe te starten van persoonlijk contact en helder contract als basis van ons gezamenlijke ontwikkeltraject?
 • hoe te werken vanuit je eigen potentieel, je eigen stijl en koers?
 • hoe te werken en verbinden met het potentieel van de ander?
 • hoe effectief in te spelen op wat er zich in het hier en nu, het interactieproces afspeelt?
 • hoe nu meer te meer bereiken door actie én rustmomenten, om te kunnen kiezen voor wat echt belangrijk is?
Waar?
De Pitsstop vindt plaats in Amersfoort of Maarn in het midden van het land. Op een mooie plek dicht bij de natuur.

Wanneer?
Spreekt het programma u aan dan raden we u aan om snel te reageren want het maximaal aantal van 16 personen is een gegeven. Wel is het mogelijk dat bij over inschrijving vervolg pitsstops worden ingepland.

Uw investering?
De prijs van de pitsstop van 1 en ½ dag is € 435, exclusief BTW en inclusief verblijfskosten en één boek naar keuze van Jacco van den Berg of Joost Crasborn.

Contact en inschrijving
U kunt zich direct per mail inschrijven en u kunt ter orientatie telefonisch contact opnemen met Jacco van de Berg of Joost Crasborn.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)