Essenties van leidinggeven

Coachend leidinggeven, het beste uit medewerkers halen

Coachend leidinggeven heeft als doel het functioneren en presteren van uw medewerkers te versterken en om potentieel te ontwikkelen. Dat klinkt mooi, maar te pas en onpas wordt coachen het als Haarlemmerolie ingezet om de creativiteit, het zelflerend vermogen en de verantwoordelijkheid van medewerkers te vergroten. Maar wat is nu precies coachend leidinggeven? Is iedere leidinggevende een coach? Is coachen overal de oplossing voor? Antwoord op deze en andere vragen krijg je antwoord in de training  Essenties van leidinggeven.

Na de training:

 • weet je het verschil tussen leidinggeven, managen en coachen
 • kun je de verschillende stijlen van leidinggeven effectief toepassen (theorie Situationeel leidinggeven)
 • versta jij de kunst van het loslaten (delegeren)
 • ben je in staat duidelijk, open en eerlijk feedback te geven (DOE)
 • kun jij op een effectieve wijze de gesprekken van de escalatieladder voeren *
 • kun je kernkwaliteiten van jouw medewerkers verder ontwikkelen en hen uitdagingen aanbieden
 • weet je het ziekteverzuim op jouw afdeling te voorkomen en terug te dringen
 • kun je effectiever en efficiënter met de schaarse tijd om gaan

* = functionerings-, beoordelings-, correctie- en slechtnieuwsgesprek, LSD-principe: luisteren, samenvatten en doorvragen

Doelgroep
Leidinggevenden die op een resultaat- en coachende wijze effectief leiding willen geven waarbij zij het beste uit hun medewerkers en zichzelf halen.

Voorafgaand aan de training

De deelnemers bekijken een instructiefilm uit de VdB Blended Learning Academie en e-mailen hun leerwensen aan de trainer. Ook bereiden zij zich voor op gesprekken die zij binnenkort gaan voeren en vullen een opdracht over Situationeel Leidinggeven in.

Gedurende de training

Duur : 3 dagen. De tussenliggende periode bedraagt circa 4 weken. Op alle dagen start de training om 9.30 uur tot 16.45 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen Het GROTE gesprekkenboek

Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag  kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • kennismaking en inventarisatie leerwensen
 • wat is leidinggeven, managen en coachen?
 • wat is mijn persoonlijke voorkeursstijl en wat zijn mijn te ontwikkelen stijlen? (test Situationeel Leidinggeven)
 • wanneer, hoe en aan wie kan ik taken delegeren?
 • hoe geef ik Duidelijk, Open en Eerlijk feedback geven? (oefening)
 • hoe achterhaal ik de On-redenen (onkunde, onervaren, onverschillig, et cetera) van het ongewenste gedrag en het slechte presteren bij mijn medewerkers?
 • hoe coach ik mijn medewerkers? (vragen stellen en vergroten eigen verantwoordelijkheid)
 • hoe voer ik functionerings-, POP-, beoordelings-,  correctie- en slechtnieuwsgesprekken?
 • het ontdek ik bij mijn medewerkers hun kernkwaliteiten en reik ik hen uitdagingen aan? (theorie Ofman)
 • hoe motiveer ik mijn medewerkers?
 • wat zijn de  belangrijkste principes van timemanagement?

De training vindt plaats op:

 • 22 november, 15  december en de datum voor de derde trainingsdag wordt in overleg bepaald

De investering voor deze training bedraagt euro 1.795,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten en Het GROTE gesprekkenboek.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over leidinggeven en leiderschapsontwikkeling.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Startdatum (verplicht)