Categorie: Geen categorie

Selectiegesprekken bij Everest

Wat was de aanleiding voor de training? ‘Binnen Everest krijgen de lijnmanagers steeds meer zogenaamde HR-taken en -rollen. Eén daarvan is het voeren van selectiegesprekken. Vaak voeren zij het eerste…

Lees meer

Het werkzame leven als huwelijk.

De inmiddels overleden managementgoeroe Prahalad vergeleek de huidige relatie tussen werkgever en werknemer weleens met een modern huwelijk. Ook daarin berust de band tussen partners op aantrekkingskracht en vrijwilligheid, niet…

Lees meer

Handboek Werving en selectie

Waar halen wij onze toekomstige medewerkers vandaan? Leidt de voortschrijdende flexibilisering van de arbeidsmarkt niet tot een te bonte mix van fl exibele, tijdelijke contracten, soms met een persoonlijke BV…

Lees meer